مته گردبر دریل دستی سر الماس گرولن عمق سوراخکاری ۵ میلیمتر

قبل از نهایی کردن خرید، حتما از موجودی محصول اطمینان حاصل نمایید.

پاک کردن